© Aleksander Dębicz                                

GALERIA

A. Dębicz fot. A. Wąsik-Płocińska

Aleksander Dębicz, photo Anita Wąsik Płocińska