© Aleksander Dębicz                                

GALERIA

A. Dębicz fot. A. Wąsik- Płocińska

Aleksander Dębicz photo Anita Wąsik-Płocińska