© Aleksander Dębicz                                

O MNIE

Jestem pianistą, któremu zdarza się komponować mówi o sobie Aleksander Dębicz.

Artysta należący do pokolenia Millennialsów, uosabia wszystkie jego cechy: jest jednocześnie twórcą i odtwórcą, szuka możliwości włączenia technologii do swojej praktyki pianistycznej, pragnie realizować się
w wielu gatunkach muzycznych. Jest przy tym jednym z najwybitniejszych młodych polskich pianistów.

Punktem wyjścia dla Aleksandra Dębicza jest muzyka klasyczna. Artysta
w swej działalności chce powrócić do zaniechanej praktyki improwizacji, która była stałym elementem koncertów i spotkań muzycznych do XIX wieku.

 

Improwizacja stanowi dla pianisty najlepszy środek wyrazu, spaja role pianisty i twórcy, pozwala nadać klasycznej interpretacji nową narrację. Aleksander Dębicz nie jest zainteresowany jedynie odtwarzaniem po raz kolejny zapisu nutowego, wplata do tkanki utworu to, co w danej chwili podpowiada mu własna inwencja twórcza. Gruntowne wykształcenie muzyczne, szeroka, pogłębiona wiedza o warsztacie poszczególnych kompozytorów, pozwalają mu na interpretacje w stylu danego twórcy. Każdy koncert pianisty staje się przez to niepowtarzalnym wydarzeniem. Bazując na improwizacji prezentuje publiczności stale nowe odsłony nawet znanych utworów. To stwarza jeszcze większe wyzwanie niż odtwarzanie zapisu utworów muzyki klasycznej, bo wymaga nie tylko biegłości technicznej, ale też talentu kompozytorskiego i improwizatorskiego.

Tylko ci artyści, którzy są wirtuozami muzyki klasycznej, mogą sobie pozwolić na łączenie różnych gatunków i stylów. Artysta, który zna doskonale klasykę, ma właściwe spojrzenie na tradycję i współczesność. Dębicz postrzega dawnych mistrzów w ich kontekście historycznym, kiedy pełnili rolę dzisiejszych gwiazd muzyki pop i dlatego buduje pomosty między epokami, włączając improwizacje - a zatem współczesne środki wyrazu - do utworów innych kompozytorów.

Pianista doskonale odnajduje się w muzyce barokowej, zwłaszcza
w kompozycjach Bacha, jak również w ekspresjonistycznej twórczości Scriabina, której wyrazowość bardzo odpowiada młodemu artyście.
W kręgu zainteresowań Aleksandra Dębicza są także inne gatunki muzyczne – artysta bierze udział w projektach jazzowych i z kręgu muzyki pop, współpracuje z DJ-ami, ale też z grafikami komputerowymi, improwizując do animacji 2D i 3D.

Muzyczne poszukiwania pianisty obejmują nie tylko działalność solową, ale i kameralistykę.

Liczne nagrody w konkursach pianistycznych o różnorodnej tematyce, uznanie krytyki potwierdzają, że Aleksander Dębicz jest pianistą wszechstronnym.

Artysta jest także fanem X muzy i zdolnym kompozytorem. Pierwsza płyta pianisty wydana przez Warner Music „Cinematic Piano” zawiera dwanaście kompozycji pianisty inspirowanych muzyką filmową. Krytycy podkreślają, iż utwory te „zaskakują nie tylko oryginalnym ujęciem, ale także misternie skonstruowanym kolażem stylów muzycznych, zestawianych z sobą nawet w ramach jednego utworu. W interpretacjach pianisty doskonale sprawdza się zarówno oszałamiająca wirtuozeria rodem z etiud Chopina, jak i wyrafinowany jazz; w tej samej kompozycji usłyszeć można minimalistyczne motywy filmowe oraz śpiewną, liryczną kantylenę przypominającą miniatury fortepianowe Schumanna czy pieśni Schuberta.”